هزاران نفر در كشور دومنيكن به خاطر باران.هاي سيل آسا و ويراني خانه.هاي خود، آواره شده.اند. به گزارش فارس، هزاران نفر در جمهوري دومينيكن به دنبال بارش باران.هاي سيل آسا آواره و خانه.هاي خود را از دست دادند.
در چند استان اين كشور همچنان خسارات ناشي از اين وضعيت موجب بي خانماني مردم شده است و گل ولاي همراه باران و سيل رفت آمد به اين مناطق را نيز بسيار دشوار كرده و امداد رساني به اين افراد را مختل كرده است.
علي رغم كمك سازمان.هاي بين المللي بسياري از آوارگان همچنان در شرايط نامناسب زندگي مي.كنند و احتمال بروز بيماريهاي عفوني و واگيردار بسيار زياد است.
چند گروه امداد و نجات نيز در منطقه مستقر شده و به امدادرساني به حادثه ديدگان مشغول هستند.
برخي از اين افراد ساماندهي شده و در چادرها و يا كانتينرهاي ويژه زندگي مي كنند كه البته درصد بسيار كمي از آوارگان را شامل مي شوند. اين در حالي است كه كمبود مواد دارويي و غذايي به شدت احساس مي شود.
اين كشور خواستار كمك هاي بيشتر سازمانهاي بين المللي براي كمك به آوارگان و رسيدگي به شرايط حادثه ديدگان اين سيل شده اند.
باران.هاي سيل آسا در روزهاي اخير از كلمبيا آغاز شده و خسارات جاني و مالي فراواني به بار آورد و ادامه آن علاوه بر خسارتها در اين كشور به دومنيكن رسيده است.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: