زني در دادگاه خانواده گفت: شوهرم وضع مالي خوبي دارد ولي بسيار خسيس است و حاضر به خرجي دادن نيست و من براي تنبيه او نفقه.ام را مي.خواهم.به گزارش فارس، زني با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي، دادخواست نفقه خود را به قاضي يكي از شعبه.ها ارائه كرد.
اين زن در حضور قاضي شعبه 254 اين مجتمع قضايي خانواده با بيان اين.كه بايد شوهرم را تنبيه كنم تا بداند كه زن در زندگي خرجي لازم دارد و براي گذراندن زندگي احتياج به پول دارد، گفت: شوهرم بسيار خسيس است و با اين.كه وضع مالي خوبي دارد ولي حاضر به دادن يك ريال به من نيست.
وي با اشاره به اين.كه 7 سال از زندگي مشتركمان مي.گذرد و فرزندي نداريم، ادامه داد: بعد از گرفتن نفقه مشخص، مهريه.ام را كه 500 سكه بهار آزادي است از شوهرم مي.خواهم تا او ياد بگيرد كه نبايد زن را در تنگناي مالي قرار دهد.
زن بار ديگر بيان كرد: طي اين 7 سال زندگي مشترك، خرجي خانه و پولي كه احتياج داشته.ام را از خانواده.ام مي.گرفتم ولي ديگر از اين وضع خسته شده.ام و نفقه.ام را مي.خواهم.
مرد در دادگاه خانواده حاضر شد و با بيان اين.كه همسرم هيچ.گاه از من خرجي نخواسته بود، گفت: اگر همسرم به من مي.گفت كه خرجي مي.خواهد، من نه نمي.گفتم و خرجي او را مي.دادم.
وي ادامه داد: همسرم مقصر است چرا كه او خواسته.اش را به من نگفته و در حال حاضر مدعي است كه من خسيس هستم.
قاضي اين شعبه، بعد از شنيدن اظهارات طرفين، مرد را محكوم به پرداخت نفقه زن كرد.


ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: