سارقاني كه تجهيزات دكل.هاي مخابراتي را در سطح استان مركزي و نقاط مختلف كشور سرقت كرده بودند، شناسايي و دستگير شدند.به گزارش اداره اجتماعي پليس آگاهي ناجا، سرهنگ احمدي، رئيس پليس آگاهي استان مركزي گفت: در پي وقوع سرقت.هاي متعدد تجهيزات دكل.هاي مخابراتي در سطح استان مركزي و ساير استان.هاي كشور، كارآگاهان پليس آگاهي تحقيقات خود را براي شناسايي و دستگيري عوامل اين سرقت.ها آغاز كردند.
با بررسي آثار باقيمانده از محل.هاي سرقت و استفاده از منابع اطلاعاتي، در نهايت مخفيگاه 2 نفر از سارقان شناسايي و در يك عمليات غافلگيرانه دستگير و به پليس آگاهي انتقال يافتند.
احمدي افزود: متهمان در بازجويي.ها به 73 فقره سرقت از تجهيزات دكل.هاي مخابراتي در چند استان كشور اعتراف كردند كه در اين راستا نيز براي تحقيقات تكميلي، نمايندگان شركت مخابرات چند استان كشور دعوت شدند.
با تكميل پرونده متهمان با صدور قرار قانوني روانه زندان شدند.


ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: