مشترکان تلفن ثابت با استفاده از سرویس 1818، می توانند از وضعیت صورتحساب و ریزمکالمات خط تلفن ثابت خود آگاهی پیدا کنند.

به نقل از موبنا ، مشترک برای دریافت اطلاع از ریز مکالمه تلفن ثابت ابتدا پس از تماس با 1818، طبق پیام سیستم، بایستی شماره تلفن خود را وارد کرده و کلید # را فشار دهند.

در ادامه اعلام می.شود که برای پرداخت صورتحساب، عدد (1) و برای دریافت ریزمکالمات، و سایر خدمات، عدد (2) شماره گیری شود.

برای اطلاع و دریافت ریزمکالمات؛ چنانچه مشترک برای اطلاع از وضعیت ریزمکالمات و صورتحساب تلفن خود، با سیستم تماس بگیرد و اطلاعات همان تلفن را بخواهد، نیازی به وارد کردن رمز عبور نیست، در غیر این صورت مشترک باید نسبت به دریافت یک عدد پنج رقمی بعنوان رمز عبور از مرکز مخابراتی اقدام کند. این دریافت اطلاعات از طریق نمابر نیز امکان.پذیر است.

درصورتی که تلفن دولتی و یا شماره.ای باشد که در سیستم صورتحساب موجود نباشد، شماره وارد شده "غیر معتبر" اعلام می.شود.

همچنین چنانچه مشترک بدهی نداشته باشد، هیچگونه پیامی جهت پرداخت، پخش نمی.شود ولی برای دریافت ریزمکالمات، پیام رسانی ادامه می.یابد.

گفتنی است مشترک برای دریافت ریزمکالمات از طریق فاکس و یا از طریق تلفن دیگری (غیرازخط خود) باید به مرکز مراجعه و کد 5 رقمی (فقط عدد) دریافت کنند.

موضوعات مشابه: