زنداني سابقه.دار كه با معرفي خود به عنوان مهندس و برج.ساز علاوه بر فريب دختران جوان و كلاهبرداري از آنها، املاك مردم را با مدارك جعلي مي.فروخت ، در مشهد دستگير شد.به گزارش «جام.جم»، نخستين كلاهبرداري مرد شياد اسفند سال گذشته با ارائه شكايت فرد نيكوكاري كه در زمينه ساخت مدارس فعاليت مي.كرد به پليس آگاهي خراسان رضوي فاش شد.
شاكي به پليس گفت: براي ساخت يك مدرسه و اهداي آن به كودكان بي.بضاعت قصد خريد يك قطعه زمين را داشتم. پس از آشنايي با يك مرد غريبه او زميني به مساحت 535 متر را به من فروخت. در حال احداث بناي مدرسه بودم كه 4 مرد با مراجعه به من و ارائه سند و مداركي بيان داشتند، زمين متعلق به آنهاست.
شاكي اضافه كرد: در بررسي مدارك آنها متوجه شدم، آنها نيز مانند من قطعه زمين را از همان مرد غريبه خريداري كرده.اند. با پي بردن به كلاهبرداري.هاي مرد شياد با تلفن همراه او تماس گرفتم ولي خاموش بود.
با تشكيل پرونده قضايي و آغاز تحقيقات از مرد نيكوكار، چهار شاكي ديگر نيز به پليس آگاهي احضار شدند.
به اين ترتيب با اطلاعات به دست آمده از شاكيان چهره.نگاري رايانه.اي از متهم فراري صورت گرفت.
زن جوان در دام مرد كلاهبردار
در حالي كه تحقيقات براي دستگيري كلاهبردار فراري ادامه داشت، زن جواني با حضور در پليس آگاهي از شوهر كلاهبردارش شكايت كرد.
زن جوان به پليس گفت: در پي آشنايي با مردي كه خود را مهندس معرفي مي.كرد، او به خواستگاري.ام آمد و پس از جلب رضايت خانواده.ام با هم عقد كرديم. پس از مدتي شوهرم 11 ميليون تومان از پدرم پول قرض گرفت و ناپديد شد.
وي اضافه كرد: جستجوهايمان نيز براي يافتن او بي.نتيجه ماند تا عاقبت از طريق يكي از دوستان خانوادگي..مان متوجه شديم، شوهرم كلاهبردار بوده و چندي پيش از زندان آزاد شده است.
ماموران با اطلاعات به دست آمده از زن جوان متوجه شدند مشخصات شوهر متواري وي با همان كلاهبردار تحت تعقيب پليس مطابقت دارد.بنابر اين روند رسيدگي به پرونده وارد مرحله تازه.اي شد.
در مرحله ديگري از تحقيقات معلوم شد، 2 زن جوان ديگر نيز با حضور در مركز پليس شكايت.هاي مشابهي را در ارتباط با اغفال از سوي متهم ارائه كرده.اند.
دستگيري و اعتراف متهم
با جمع.بندي اين اطلاعات مشخصات متهم فراري در اختيار گشت.هاي انتظامي قرار گرفت و پاتوق.هاي احتمالي مرد شياد تحت نظر گرفته شد تا اين.كه روز پنجشنبه گذشته مردي با مركز پليس تماس گرفت و خبر داد، مرد كلاهبرداري كه يكي از اقوامش را فريب داده بود، به خانه.اي در مركز شهر در رفت و آمد است بنابر اين، ماموران با هماهنگي قضايي به خانه متهم اعزام شدند و او را پيش از خروج در محله خين عرب دستگير كردند.
مرد كلاهبردار به پليس گفت: چندي پيش با آزادي از زندان دوباره كلاهبرداري.هايم را شروع و ابتدا با مراجعه به مشاوران املاك نقاط مختلف شهر و شناسايي افرادي كه قصد فروش املاكشان را داشتند، آنها را فريب داده و با امانت گرفتن اسناد ملكي آنها نمونه جعلي تهيه كرده و با ادعاي انصراف از خريد ملك، املاك را با مدارك جعلي به نام خود ثبت كرده و به افراد مختلف فروختم.
متهم اضافه كرد:. با خودروهاي مدل بالاي كرايه.اي نيز به مراكز خريد و بوستان.ها رفته و با شناسايي دختران، خود را به عنوان مهندس و برج.ساز معرفي و با جلب اعتمادشان دختران را با مدارك جعلي عقد كرده و مبالغي پول از آنها قرض گرفته و متواري مي.شدم.
در پي اين اعترافات، متهم با قرار قانوني روانه زندان شد. تحقيقات تكميلي از او ادامه دارد.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: