جابر بهروزي نماينده ايران در وزن 69 كيلوگرم نفر سوم جوانان جهان شد، البته مدال طلاي حركت دو ضرب را نيز به خود اختصاص داد. به گزارش فارس، در روز سوم رقابت.هاي وزنه.برداري قهرماني 2011 جوانان جهان كه به ميزباني پنانگ مالزي در حال برگزاري است، امروز جابر بهروزي از كشورمان در دسته 69 كيلوگرم به مصاف 8 حريف ديگر خود از كشورهاي چينف تركيه (2 وزنه بردار)، بلغارستان، تايلند، آلباني، مصر و مولداوي رفت كه در پايان با مجموع 303 كيلوگرم به مدال برنز رقابت.هاي قهرماني جهان رسيد و در مجموع دو حركت به مدال طلاي يكضرب رسيد.
بهروزي در دسته 69 كيلوگرم ركورد ورودي 305 كيلوگرم را به ثبت رسانده بود. در اين وزن 4 وزنه.بردار از كشورهاي آلباني، چين، مولداوي و تركيه بالاتر از نماينده كشورمان قرار داشتند و همين موضوع كار بهروزي را براي رسيدن به مدال سخت.تر مي.كرد.
نماينده كشورمان در دسته 69 كيلوگرم در حركات يكضرب با مهار وزنه 134 كيلوگرم در مكان پنجم قرار گرفت. وي پس ازاينكه در حركت اول در مهار وزنه 131 كيلوگرمي ناكام ماند در مرتبه دوم و با تكرار همين وزنه، موفق به مهار آن شد. در حركت سوم نيز بهروزي وزنه 134 كيلوگرمي را بالاي سر برد و به مقام پنجمي حركات يكضرب رسيد.
در اين بخش، پيونگ هائونگ از چين با مهار وزنه 140 كيلوگرمي قهرمان شد و مدال طلاي يكضرب را به خود اختصاص داد، دانيل گادلي از آلباني نيز با 140 كيلوگرم و به دليل 33 گرم سنگين بودن نسبت به نفر اول در جايگاه دوم قرار گرفت و آرتيوم پيپا از مولداوي با مهار وزنه 138 كيلوگرمي سوم شد.

در اين بخش تنها وزنه برداران چين و مولداوي هر 3 وزنه درخواستي را بالاي سر بردند، ضمن اينكه هيچ.كدام از 9 وزنه بردار حاضر در دسته 69 كيلوگرم به دليل بالا بردن حداقل يكي از 3 درخواستشان در حركات يكضرب، براي حركات دوضرب اوت نكردند.

در حركات دوضرب نيز جابر بهروزي ابتدا درخواست وزنه 159 كيلوگرم را كرد كه باز هم موفق به مهار آن نشد. در مرتبه دوم اين وزنه را بالاي سر برد. بهروزي براي اينكه در اين وزن حداقل يكي از 3 مدال را از آن خود كند، درخواست وزنه 169 كيلوگرمي را كرد كه در اين حركت نيز وي موفق به مهار اين وزنه شد تا پيش از روي تخته رفتن دو وزنه بردار چيني و آلبانيايي با مجموع 303 كيلوگرم مدال برنز مجموعش را قطعي كند.
در نهايت و در پايان حركات دو ضرب پس از آنكه دانيل گادلي از آلباني با مهار وزنه 169 كيلوگري از ادامه مسابقات انصراف داد، بهروزي به دليل سبك.تر بودن وزنش به مدال طلا رسيد، وزنه بردار آلبانيايي دوم شد و وزنه بردار چيني، پيونگ هائونگ با مهار وزنه 168 به مدال برنز رسيد.
در مجموع نيز دانيل گادلي از آلباني با 309 كيلوگرم به مدال طلا رسيد، وزنه بردار چيني، پيونگ هائونگ با 308 كيلوگرم دوم شد و بهروزي با مجموع 303 كيولگرم سوم شد و به مدال برنز جهان رسيد.
*برنامه ادامه رقابت.هاي وزنه.برداري قهرماني جهان به شرح زير است:
گروه A دسته 77 كيلوگرم، يكشنبه 12 تير- ساعت 14:30 به وقت تهران
گروه A دسته 85 كيلوگرم، دوشنبه 13 تير- ساعت 14:30 به وقت تهران
گروه A دسته 94 كيلوگرم، سه شنبه 14 تير- ساعت 14:30 به وقت تهران
گروه A دسته 105 كيلوگرم، چهارشنبه 15 تير- ساعت 9 به وقت تهران
گروه A دسته 105+ كيلوگرم، پنجشنبه 16 تير- ساعت 12 به وقت تهران

روز گذشته و در روز نخست مسابقات مجيد عسگري از كشورمان در دسته 56 كيلوگرم موفق شد مدال نقره جهان را به خود اختصاص دهد .


ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: