محمد عباسي سرپرست وزارت ورزش و امور جوانان بعدازظهر امروز با حضور در ساختمان سازمان سابق تربيت بدني رسما كار خود را آغاز كرد.به گزارش خبرگزاري فارس و به نقل از پايگاه خبري ورزش ايران، دكتر عباسي سرپرست وزارت ورزش و امور جوانان امروز به همراه سعيدلو معاون رييس جمهور و آخرين رئيس سازمان تربيت بدني در محل ساختمان سازمان تربيت بدني حضور يافت و در نشستي ضمن گفت.وگو درباره امور جاري مديريت ورزش كشور، رسماً امور مديريتي اداره ورزش را تحويل گرفت و عهده دار مسئوليت كلان ورزش كشور شد.

دكتر عباسي، سرپرست وزارت ورزش و امور جوانان با معاونين و برخي مديران كل ستادي(سازمان تربيت بدني) نيز ديدار و گفت.وگو كرد.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها اینجا کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: