شركت اپل و فروشگاه آنلاين فروش برنامه اين شركت بار ديگر ركورد زد.

به گزارش فارس به نقل از آي دي جي، روز گذشته تعداد برنامه هاي عرضه شده براي آي پد در فروشگاه app Store از مرز 100 هزار برنامه گذشت، امري كه نشانگر محبوبيت اين رايانه لوحي است.
طراحي اين تعداد برنامه براي آي پد در شرايطي رخ مي دهد كه كمتر از يك سال از عرضه آي پد مي گذرد. در حال حاضر همچنين بيش از 500 هزار برنامه براي سيستم عامل iOS در فروشگاه App Store عرضه شده است.
اين رقم حدود يك ماه قبل 400 هزار برنامه بود و اين رشد هم با استقبال كاربران اپل مواجه شده است.
از مجموع برنامه هايي كه در فروشگاه اپل توسط برنامه نويسان ثبت مي شوند حدود 20 درصد توسط اپل رد مي شوند، زيرا با شرايط تعيين شده توسط اپل سازگاري ندارند.
به دنبال موفقيت اپل در راه اندازي فروشگاه هاي اينترنتي فروش برنامه و نرم افزار دهها نمونه مشابه توسط شركت هاي ديگر راه اندازي شد كه البته هيچ يك به اندازه نمونه اصلي آن موفق نبود.
موضوعات مشابه: