نصرالله داوودي در گفت وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاکيد بر اينکه فن آوري هاي نسل سوم روز به روز بهتر و پيچيده تر مي شوند، اظهار كرد: موفقيت جهاني شبکه هاي بي سيمي نشان مي دهد که فن آوري نسل سوم موبايل مي تواند در ارتقاي ارائه خدمات باند پهن سيار نقش مهمي ايفا کند.

وي با بيان اينکه نسل سوم موبايل يک فن آوري جهاني است و تقاضا براي باند پهن سيار نيز در جهان هم چنان در حال افزايش است، گفت: فن آوري نسل سوم در دنيا با هدف افزايش ظرفيت نسل دوم شبکه هاي موبايل در دو سطح اطلاعات و صوت گسترش يافته است.
داوودي با اشاره به رشد چشمگير مشترکان gsm و اشباع اخذ درآمد از طريق سرويس هاي صوتي از اين طريق تصريح كرد: رشد فن آوري و احساس نياز به امکان تبادل اطلاعات از طريق خطوط ارتباطي موبايل باعث شد تا سرويس دهندگان و سازندگان تجهيزات در دنيا به سيستم هاي نسل سوم شبکه هاي ارتباطي موبايل روي آورند.
اين کارشناس مخابرات با بيان اين که در نگاه اول تلفن هاي نسل سوم بسيار شبيه نسل 5/2 هستند که قابليت دريافت صدا و تصوير بهتر و وقوع اتفاقات با سرعت بيش تر را ممکن مي کند، افزود: تفاوت بزرگ موجود بين 3g و سيستم کنوني تلفن موبايل در کشور ما در شبکه هاي آن هاست.
وي با بيان اينکه نسل سوم رقيب شرکت هايي خواهد شد که درآمد خود را از راه مکالمه مردم به دست مي آورند، افزود: تماس هاي تلفني در شبکه هاي نسل سوم موبايل بسيار ارزان خواهد بود.
به گفته اين کارشناس فن آوري نسل دوم موبايل تنها نقش به سزايي در گسترش خدمات صوتي موبايل و خدمات اطلاعاتي باند غيرپهن مثل خدمات پيام کوتاه ايفا کرده است اما براي تنظيم ترافيک فزاينده تلفن همراه، اپراتورهاي سيار نياز به امکانات و فن آوري هاي پيشرفته اي دارند که فن آوري هاي نسل سوم با هدف پاسخگويي به اين نيازها شکل گرفت.
وي تصريح کرد که ظرفيت اطلاعاتي فن آوري نسل سوم به مراتب بيش از نسل دوم بود و با توجه به کارآيي نسل قبلي انتظارات بازار از فن آوري هاي نسل سوم بسيار بالاتر خواهد رفت.

موضوعات مشابه: