سرويس رومينگ بين الملل براي سيم كارت ها با پيش شماره 0910 به صورت پيش فرض غيرفعال است و مالكان اين سيم كارت ها مي توانند با مراجعه به دفاتر بخش خصوصي و پرداخت وديعه با حداقل مبلغ 200 هزار تومان نسبت به فعال سازي اين سرويس اقدام كنند.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رومينگ بين الملل و هم چنين رومينگ با شبكه هاي روستايي wll جزو سرويس هاي اپرتورهاي تلفن همراه از جمله شركت ارتباطات سيار كشور است.
رومينگ، اعتباري است از توانايي يك مشتري تلفن سيار براي ارسال و دريافت تماس و داده ها و دسترسي به سرويس هاي ديگر هنگام سفر در بيرون از منطقه تحت پوشش شبكه خود.
نخستين ارتباط رومينگ بين الملل در سال 1380 با كشور امارات برقرار شد و تاكنون برقراري ارتباط با 264 اپراتور فراهم شده و اين سرويس در 110 كشور فعال است.
سرويس رومينگ با شبكه هاي روستايي هم امكان استفاده از تلفن همراه در مناطق دورافتاده و روستايي كه تحت پوشش شبكه همراه اول نيست ولي در آنجا شبكه هاي روستايي wll وجود دارد را فراهم مي كند.
مشتركان mci قادر به كارگيري سيم كارت هاي خود در بيش از هزار روستا و جاده هاي روستايي بدون پوشش با تعرفه هاي موجود و بدون پرداخت هزينه اضافي مي شوند.
با اضافه شدن استان هرمزگان به مجموعه استان هايي كه رومينگ همراه اول با شكبه wll آن ها برقرار است، تعداد استان هاي داراي رومينگ به 22 استان رسيد.
هم اكنون رومينگ سيم كارت هاي دائمي همراه اول با شبكه wll استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، ايلام، اصفهان، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، زنجان، سيستان و بلوچستان، سمنان، قزوين، فارس، لرستان، كرمانشاه، كردستان، كرمان، گيلان، گلستان، مركزي، هرمزگان، همدان و يزد برقرار است.
هم چنين سيم كارت هاي اعتباري همراه اول در شبكه wll يازده استان شامل استان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل، اصفهان، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، لرستان، فارس، مركزي، همدان و يزد آنتن مي دهد.
مشترك بايد از ليست آنتن هاي موجود دريافت شده روي مانيتور گوشي عبارت ir-70 يا 4321 را انتخاب كرده و پس از ظاهر شدن اين عبارت مي تواند از سرويس رومينگ شبكه روستايي استفاده كند.
اما سرويس انتقال اعتبار يكي از سرويس هاي تلفن همراه است كه مبلغ اعتبار را در مواقع ضروري در هر زماني و مكاني از خانواده تلفن هاي اعتباري همراه اول دريافت و ارسال مي كند.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران براي استفاده از اين سرويس مي توان از ارسال كدهاي ميان بر استفاده كرد يا آن كه از تلفن گوياي 444 كمك گرفت.
در روش دوم مشترك با تلفن همراه اعتباري خود با شماره 444 تماس گرفته و با انتخاب عدد هشت وارد وارد منوي انتقال اعتبار شده و مي تواند مراحل را طي كند؛ اين سرويس براي هر بار انتقال 40 تومان است.

موضوعات مشابه: