زن سالخورده كه در پي مشاجره خانوادگي، شوهرش را با آجر كشته بود، از سوي كارآگاهان جنايي پليس آگاهي مشهد دستگير شد. به گزارش «جام.جم»، چند روز پيش مردي با پليس 110 مشهد تماس گرفت و از قتل مرد سالخورده همسايه.اش خبر داد.

كارآگاهان جنايي با اعزام به محل حادثه ـ در بلوار توس ـ مشاهده كردند، مرد صاحبخانه بر اثر ضربه به سر كشته شده و همسرش نيز در كنار وي ايستاده و گريه مي.كند.

با هماهنگي قضايي، جسد مرد سالخورده به پزشكي قانوني و همسرش به عنوان تنها مظنون پرونده به پليس آگاهي مشهد منتقل شد.زن سالخورده در بازجويي.هاي پليسي اظهارات متناقضي را بيان كرد.

به اين ترتيب ماموران با حضور دوباره در محل حادثه و تحقيق از همسايه.ها متوجه شدند مقتول و همسرش با هم اختلاف داشته.اند و بارها صداي مشاجره آنها را شنيده.اند.

در مرحله ديگري از تحقيقات معلوم شد، روز حادثه نيز همسايه.ها با شنيدن صداي كمك.خواهي و ناله.هاي مرد صاحبخانه به خانه.اش مراجعه كرده.اند اما زن صاحبخانه مانع ورود همسايه.ها به منزلش شده است.

با مشخص شدن اين موضوع، زن سالخورده در تحقيقات بعدي به قتل همسرش اعتراف كرد.

وي گفت: از چندي پيش با شوهرم اختلاف داشتم و او به خانواده.ام ناسزا مي.گفت.دعوا و اختلاف.هايمان همچنان ادامه داشت تا اين كه روز حادثه به خانواده.ام ناسزا گفت و من نيز عصباني شدم و به سويش حمله كردم.پس از مشاجره سراسيمه به حياط خانه رفتم و با برداشتن يك آجر آن را به سر شوهرم كوبيدم و زماني به خود آمدم كه متوجه شدم او جان باخته است.


ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید