زمان به سرعت مي.گذرد و نابساماني.ها در سال كسب سهميه المپيك موجب نگراني شده است. هفتم تير 1391 با آغاز المپيك 2012 لندن، معيار و توانمندي.هاي كشورهاي شركت.كننده در ورزش مشخص مي.شود، در حالي كه ورزشكاران آنها از مدت.ها قبل تحت.نظر مربيان مربوطه، برنامه.هاي آمادگي خود را آغاز كرده.اند، ما فرصت.ها را به آساني از دست مي.دهيم.
6 ماه قبل مسوولان كميته ملي المپيك در رابطه با عدم اختصاص بودجه لازم براي آماده.سازي تيم.ها و ديدارهاي تداركاتي براي كسب سهميه هشدار دادند و اعلام كردند: اگر از ابتداي سال برنامه.ها اجرايي نشود، نمي.توان به موفقيت در المپيك اميدوار بود.
تصور اين بود كه دست.اندركاران اين هشدار را جدي بگيرند و چاره.انديشي كنند، اما 12 دي. قانون تبديل سازمان تربيت.بدني به وزارت ورزش و جوانان در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و پس از تاييد شوراي نگهبان و اعلام رئيس قوه مقننه به دولت، 30 دي براي اجرا به رئيس.جمهور ابلاغ و تمام رويدادهاي ورزشي تحت.الشعاع اين واقعه قرار گرفت. پس از گذشت 5 ماه نيز در ميان ناباوري اهالي ورزش، حميد سجادي به عنوان وزير پيشنهادي راي اعتماد نگرفت و ورزش با معضلات جديدي مواجه شد.
مهم.ترين معضل كنوني كه بايد بدون فوت وقت در اولويت برنامه.ها قرار گيرد، موضوع ممنوعيت دخل و تصرف سازمان تربيت.بدني در اعتبارات تخصيص.يافته به ورزش از سوي مجلس است كه ادامه كار فدراسيون.ها را با مشكل جدي مواجه كرده و بايد دولت و مجلس با تعامل با يكديگر، .راه.هاي قانوني اختصاص بودجه به ورزش را بررسي كنند.
كميته ملي المپيك مدت.هاست در انتظار دريافت بودجه لحظه.شماري مي.كند و به تمام دستگاه.هاي قانوني هم متوسل شده و از همه استمداد طلبيده، اما تلاش مسوولان و دست.اندركاران آن به جايي نرسيده است.
فدراسيون.ها كه از ابتداي سال براي شركت ورزشكاران در اردوها و ديدارهاي تداركاتي برنامه.ريزي كرده.اند همچنان در انتظار دريافت بودجه هستند و با توجه به 3 ماه فرصت مهمي كه تاكنون از دست رفته، بسياري از برنامه.ها با وقفه روبه.رو شده است.
با تداوم چنين وضعيتي كه دبير كميته ملي المپيك و روساي فدراسيون.ها از عدم تامين هزينه اعزام ورزشكاران به المپيك گله.مندند، بدون شك وعده رئيس سازمان تربيت.بدني مبني بر كسب 8 ـ 7 مدال طلا تحقق نخواهد يافت.
گرچه يكسال تا آغاز المپيك فرصت باقي .است، اما كسب سهميه در اكثر رشته.ها منوط به موفقيت در رقابت.هاي جهاني و بين.المللي است كه بزودي برگزار مي.شود و تمام حريفان با آمادگي كامل براي تصاحب سهميه.هاي بيشتر تلاش مي.كنند و ما از حريفان عقب مانده.ايم.
اميدواريم هرچه سريع.تر با اختصاص هزينه.هاي لازم، فدراسيون.ها و ورزشكاران آسوده خاطر براي كسب سهميه.هاي بيشتر، حضور قدرتمند در بازي.هاي المپيك، دفاع از شايستگي ورزش ايران و به اهتزاز درآوردن پرچم كشورمان، بتوانند برنامه.هاي آمادگي خود را اجرا نمايند و فرصت.هاي از دست رفته را جبران كنند، در غير اين صورت ناكامي در المپيك و در انتظار مدال طلا ماندن موجب يأس و نااميدي مي.شود و موقعيت ما در مهم.ترين رويداد ورزش جهان به مخاطره مي.افتد.
به توجه به سير صعودي ورزش در سال.هاي اخير بويژه در بازي.هاي آسيايي گوانگجو، اكنون توقع مردم بيشتر شده و انتظار دارند شاهد تداوم موفقيت.ها در المپيك باشند و براي احترام به خواسته بحق آنها، مسوولان مربوط بايد براي سربلندي ورزش ايران از هيچ تلاش و كوششي دريغ نكنند.
سيد رحيم منفرد
جام.جم
ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید