رخداد حادثه رانندگي و واژگون شدن خودروي سواري در بزرگراه خليج فارس موجب آسيب ديدگي چهار عضو يك خانواده شد.به گزارش فارس، پس از رخداد اين حادثه گروه نجات 6 آتش نشاني روانه محل حادثه در بزرگراه خليج فارس، نرسيده به پل شهيد كاظمي شد.
محمدطاهر قاسمي فرمانده آتش نشانان گفت: خودروي سواري هنگام حركت با انحراف ناگهاني از مسير با نرده.هاي محافظ كنار بزرگراه برخورد كرد و پس از در هم شكستن آن در شانه خاكي كه يائين.تر از سطح جاده بود واژگون شد.
وي افزود: در جريان اين حادثه چهارسرنشين خودرو كه اعضاي يك خانواده هستند آسيب ديدند كه امدادگران اورژانس آنها را كه در لحظات اوليه حادثه با همكاري شهروندان از خودرو خارج شده بودند به مراكز درماني منتقل كردند.
قاسمي خاطرنشان كرد: آتش نشانان با اجراي عمليات ايمن سازي از بروز خطر احتمالي پيشگيري كردند و با بكارگيري جرثقيل خودرو واژگون شده را به وضعيت عادي برگردانده و به ماموريت خود پايان دادند.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید