رييس كلانتري 129 جامي از ارسال پرونده مردي كه به روي دختر مورد علاقه.اش اسيد پاشيده بود، به پليس آگاهي تهران خبر داد.سرهنگ ايرج بهادري در گفتگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت حادثه اسيد پاشي اول تيرماه، گفت: «بشير» 26 ساله و «الميرا» 21 ساله در حدود يكسال با هم نامزد بودند، اما مخالفت.هاي مادر «الميرا» با ازدواج آنان سبب طراحي اين نقشه شوم شد.
بهادري با بيان اينكه در حال حاضر «الميرا» قرباني اين اسيدپاشي در يكي از بيمارستان.هاي تهران بستري است به ايسنا گفت: پرونده اين متهم تحت تعقيب پس از تحقيقات و بررسي.هاي لازم به اداره 16 پليس آگاهي تهران (ويژه اسيدپاشي) ارسال شد.
در شامگاه روز چهارشنبه اول تير ماه سالجاري جواني به نام «بشير» در يكي از خيابان.هاي تهران به صورت دختري كه با خواستگاري وي مخالفت كرده بود، اسيد پاشيده و متواري شد.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: