با دستگيري 3 عضو يك باند سرقت خودرو و لوازم داخل آن، اين باند پس از 10 فقره سرقت متلاشي شد.به گزارش فارس،. در ساعت 17 روز 22 خرداد مأموران كلانتري 162 فشم در حين گشت.زني در جاده شمشك به سرنشينان يك دستگاه پرايد آبي رنگ مشكوك شده كه در بازرسي از داخل خودرو مقاديري موادمخدر از نوع شيشه به همراه مدارك شناسايي و كارت سوخت.هاي متعلق به افراد و خودروهاي غير كشف شد.
با انتقال سرنشينان خودرو به نام مينا 28 ساله و عليرضا 35 ساله به كلانتري و بررسي اركان هويتي خودروي پرايد توقيف شده مشخص شد كه اين خودرو داراي سابقه سرقت بوده و چند روز پيش در منطقه تهرانپارس تهران به سرقت رفته است.
با تشكيل پرونده مقدماتي و با توجه به احتمال ارتكاب جرايم مختلف ديگر از جمله سرقت، به دستور پيرانسب، رئيس شعبه 102 دادگاه جزايي لواسانات، متهمان جهت تحقيقات تكميلي در اختيار كارآگاهان پايگاه يكم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفتند.
با انتقال متهمان به پايگاه يكم پليس آگاهي و آغاز تحقيقات، كارآگاهان در بررسي سوابق متهمان اطلاع پيدا كردند كه هر 2 متهم از مجرمان سابقه.داري هستند كه پيش از اين نيز به اتهام استعمال و نگهداري موادمخدر و همچنين سرقت دستگير و روانه زندان شده.اند؛ همچنين در تحقيقات انجام شده از مينا مشخص شد كه وي از چند سال پيش به علت اعتياد شديد به مصرف كراك از خانه پدري خود متواري و به تهران آمده و پس از گذشت مدتي از حضور در تهران و در حين خريد مواد با عليرضا آشنا شده است.
با توجه به كشف تعدادي مدارك هويتي متعلق به ساير خودروها و همچنين كارت سوخت.هاي كشف شده از متهمان، كارآگاهان موفق به شناسايي تعدادي از مالباختگاني شدند كه خودروي آنها توسط متهمان سرقت شده بود.
متهمان كه چاره.اي جز اعتراف و بيان حقيقت نداشتند، در اظهارات خود به كارآگاهان گفتند: از چندي پيش به علت افزايش مصرف موادمخدر و براي تهيه هزينه خريد مواد تصميم گرفتيم تا اقدام به سرقت خودرو كنيم؛ براي همين با انتخاب خودروهاي پارك شده در نقاط خلوت و فاقد تجهيزات ايمني خودرو از قبيل قفل فرمان و غيره اقدام به سرقت آنها مي.كرديم.
متهمان در اعترافات خود با اشاره به سرقت چند دقيقه.اي خودروها به كارآگاهان گفتند: تنها كافي بود تا يك خودروي فاقد تجهيزات ايمني را در نقطه.اي خلوت پيدا كنيم؛ بلافاصله و پس از چند دقيقه در آن را باز و اقدام به سرقت آن مي.كرديم؛ پس از سرقت نيز، خودروها را به حيات منزل فردي به نام مهرداد كه او نيز همانند ما 2 نفر به مصرف موادمخدر اعتياد داشت انتقال داده و اقدام به برداشتن لوازم داخل خودرو و ديگر اموال احتمالي داخل خودرو كرده و خودروها را به صورت رها شده در نقاطي در مناطق فشم و تهرانپارس رها كرده و به دنبال سرقت خودروي ديگري مي.رفتيم.
با توجه به اعترافات متهمان و شناسايي مهرداد به عنوان ديگر عضو اين باند 3 نفره، كارآگاهان پايگاه يكم پليس آگاهي با شناسايي مخفيگاه او در منطقه ميگون، وي را نيز در روز 27 خرداد دستگير و به پايگاه يكم پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل كردند.
مهرداد 33 ساله در اعترافات خود به كارآگاهان گفت: از حدود چند پيش به واسطه خريد و مصرف موادمخدر با مينا و عليرضا آشنا شده و زماني.كه متوجه شدم آنها براي تأمين هزينه خريد مواد اقدام به سرقت خودرو مي.كنند به آنها پيشنهاد دادم كه در صورت شريك شدن با آنها در فروش لوازم سرقت شده از داخل خودروها، مي.توانند خودروها را به داخل حيات خانه من آورده تا بدون شناسايي شدن توسط مردم و پليس، اقدام به سرقت لوازم داخل خودرو كنند و آنها نيز اين پيشنهاد را قبول كردند.
سرهنگ كارآگاه علي اكبرپور، رئيس پايگاه يكم پليس آگاهي تهران بزرگ، گفت: با تحقيقات انجام شده و شناسايي تعدادي از مالباختگان مشخص شده است كه عمده سرقت.هاي انجام شده در مناطق تهرانپارس و لواسانات انجام شده و متهمان نيز پس از سرقت لوازم داخل خودرو، خودروهاي مسروقه را در اين 2 منطقه رها كرده.اند؛ در حال حاضر نيز تحقيقات تكميلي جهت شناسايي ديگر جرايم احتمالي متهمان در دستور كارآگاهان پايگاه يكم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار دارد.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید