برای این.که کنار اتاق پذیرایی.تان را تزئین کنید چقدر هزینه می.کنید؟ این.که جواب این سوال چیست به قشرهای مختلف و سطح فرهنگ آن.ها بر می.گردد، اما فروشگاه.ها و مغازه.های لوکس.فروشی بسیاری در سطح شهر وجود دارند که وسایل تزئینی و لوکس چوبی، فلزی و یا برنجی را با قیمت.های بسیار بالا که گاهی به میلیون هم می.رسد، به فروش می.رسانند. نکته. بحث برانگیز در میان وسایل تزئینی، وجود مجسمه.ها یا نمادهایی از مجسمه.های برهنه و نیمه.برهنه از زنان است که نظرها را به خود جلب می.کند. از مجسمه.های لوکس که در فروشگاه.ها به وفور یافت می.شوند بگذریم، چند سالی است که مجسمه.های زن و مرد آفریقایی و تایلندی به بازار آمده که آن.ها هم یا کاملاً برهنه هستند یا نیمه برهنه!

پیشینه. مجسمه.سازی در ایران به پنج هزار سال پیش برمی.گردد. آثار مفرغی به دست آمده از لرستان و مجسمه.های موجود در دوران مختلف تاریخی ایران، آثاری سمبولیک ملهم از طبیعت، حیوانات و کاربردی.اند. حجاری.های ایران باستان دارای جنبه.های مذهبی و وقایع نگار است و در آن.ها توجه خاصی به نقوش حیوانی شده نه به بدن انسان. حتی جالب است، آن محتوایی که در آثار پیکرتراشی (بدن انسان) دوره.های تاریخی ایران دیده می.شود چیزی نیست که در پیکره.های مصری. و یونانی (برهنه و عریان) بوده است! در جوامع سنتی که گذر از سنت به مدرنیته از طریق ورود فرهنگ بیگانه شکل می.گیرد و نه در گذر زمان و بستر آن جامعه، پدیده.هایی ظهور می.کند که گاه عدم توجه به آن منجر به نتایج زیان.بار می.شود.

اما در ایران کنونی اوضاع به گونه.ای غیر از دیگر کشورها است؛برای مثال ویترین.های فروشگاه.ها، محلی می.شود برای ترویج مجسمه.سازی صرفا تزئینی و برهنه. اغلب آن.ها انباشته از آثاری هستند که یا کپی. ضعیفی از ماسک.ها و مجسمه.های آفریقایی.اند و یا مجسمه زنانی به سبک آثار مجسمه.سازان قرن.های 16 و 17 و18 اروپا و یا مجسمه.های فانتزی و طنزآمیزی هستند که مرتب نیز تکثیر می.شوند.

عابرین در جلوی ویترین این مغازه.ها می ایستند و آثاری از این دست را در پشت ویترین. مغازه ها می بینند و اگر بودجه.شان برسد، آن.ها را به خانه.های خود می برند. اما نکته.ای که ذکر آن در این.جا لازم است، ارتباط آرزوهای مردم با رفتار مردم است؛ یعنی نمی.توان آرزوهای مردم را با برهنگی شکل داد و رفتارشان را با حیا.

همان.طور که این روزها در راستای اجرای طرح امنیت اجتماعی و مبارزه با بدحجابی، فعالیت.هایی صورت گرفته، باید فکری برای ویترین.های مغازه.هایی کرد که به صورت علنی ترویج بی حجابی و از آن بالاتر، برهنگی را می.کنند و در این میان نمی.توان توقعی از مردم عادی داشت.


موضوعات مشابه: