کمین در برابر دستگاه.های خودپرداز
پس از انجام تحقيقات لازم از مالباختگان مشخص شد كه مرد شياد جلوي دستگاه.هاي خودپرداز پس از شناسايي طعمه.هاي خود با مراجعه به آنها و بيان اينكه نياز به مقداري پول دارد و دستگاه قادر به پرداخت آن از حساب وي نيست از آنان تقاضاي جابه.جايي پول بين حساب خود و آنان مي.كرده و با شگردي خاص پول.های حساب آنان را برداشت مي.كرده است.
وطن امروز: مرد شیادی كه جلوي دستگاه.هاي خودپرداز اقدام به كلاهبرداري و برداشت پول از حساب طعمه.های اصفهاني مي.كرد توسط پليس آگاهي شناسايي شد.

سرهنگ حسين حسين.زاده، رئيس پليس آگاهي استان اصفهان اظهار داشت: در پي وقوع چند سرقت پول و مراجعه تعدادي از مردم به پليس آگاهي مبني بر اينكه مردي جلوي دستگاه خودپرداز بانك پول.هایی را از آنها كلاهبرداري كرده موضوع در دستور كار ماموران اداره مبارزه با جعل و كلاهبرداري اين پليس قرار گرفت.
وي درباره شيوه كلاهبرداري اين مرد گفت: پس از انجام تحقيقات لازم از مالباختگان مشخص شد كه مرد شياد جلوي دستگاه.هاي خودپرداز پس از شناسايي طعمه.هاي خود با مراجعه به آنها و بيان اينكه نياز به مقداري پول دارد و دستگاه قادر به پرداخت آن از حساب وي نيست از آنان تقاضاي جابه.جايي پول بين حساب خود و آنان مي.كرده و با شگردي خاص پول.های حساب آنان را برداشت مي.كرده است.
اين مقام مسؤول تصريح كرد: با كسب اطلاعات لازم و تحقيقات ميداني انجام شده و با به.كارگيري اقدامات خاص پليسي سرنخ.هايي از مخفيگاه متهم به دست آمد. اين مقام انتظامي اضافه كرد: اين مرد كه «علي» نام دارد در بازجويي.ها كلاهبرداري را پذیرفت.

موضوعات مشابه: