افشاي راز تاجر هزارچهره از سوي يك زن
پس از گذشت چند روز «اسماعيل» با من تماس گرفت و خواست در يك دفترخانه حاضر شوم تا نسبت به ارايه وكالت محضري به شركت براي ترخيص كالا اقدام كنم اما پس از حضور در دفترخانه متوجه شدم كه اين مرد مرا با مشخصات ديگري به دفترخانه معرفي كرده و حتي مدارك هويتي جعلي به همراه داشت كه در آنها از عكس من به عنوان صاحب مدارك استفاده شده بود.
ملت ما: راز اين تاجر هزارچهره زماني فاش شد كه يك زن نپذيرفت در ازاي پول نقش يك جاعل را بازي كند. مهرماه سال گذشته زن جواني با مراجعه به دادسراي ناحيه 14 تهران در طرح شكايتي گفت: مدارك شناسايي من توسط گروهي جعل شده و آنها با استفاده از اين مدارك اقدام به گرفتن كارت بازرگاني كرده.اند. با ادعاهاي اين زن و با دستور بازپرس دالوند از شعبه چهارم دادسراي ناحيه 14 تهران پرونده براي رسيدگي تخصصي در اختيار پايگاه ششم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. زن جوان وقتي روبروي كارآگاهان ايستاد، گفت:

چندي پيش و به بهانه كار از طريق يكي از دوستانم به نام «افسانه» با فردي به نام «اسماعيل» كه خود را مديرعامل يك شركت بازرگاني صادرات و واردات معرفي كرده بود، آشنا شدم. اين شخص در نخستين ملاقاتي كه با او داشتم مدعي شد مديرعامل يك شركت بازرگاني صادرات و واردات است و براي انجام امور مرتبط با ترخيص كالا از مدارك شناسايي اعضاي شركت استفاده كرده و شركت نيز در ازاي آن پول خوبي به بهانه «مشاركت در ترخيص كالاي شركت» و تحت عنوان پاداش به آنها پرداخت مي.كند. من هم كه شرايط كاري را بويژه با توجه به عدم نياز براي حضور در شركت، بسيار مناسب ديده بودم، به واسطه اعتمادي كه به افسانه داشتم قبول كردم تا مدارك شناسايي.ام، كارت ملي، شناسنامه و چند قطعه عكس را در اختيار «اسماعيل» قرار دهم.
پس از گذشت چند روز «اسماعيل» با من تماس گرفت و خواست در يك دفترخانه حاضر شوم تا نسبت به ارايه وكالت محضري به شركت براي ترخيص كالا اقدام كنم اما پس از حضور در دفترخانه متوجه شدم كه اين مرد مرا با مشخصات ديگري به دفترخانه معرفي كرده و حتي مدارك هويتي جعلي به همراه داشت كه در آنها از عكس من به عنوان صاحب مدارك استفاده شده بود. با مشاهده اين صحنه از ارايه هرگونه وكالتنامه محضري خودداري كردم و با توجه به نگراني ناشي از استفاده غيرقانوني از اسناد و مدارك شخصي.ام، تصميم به شكايت گرفتم. با توجه به ادعاهاي اين زن، كارآگاهان با مراجعه به خانه «افسانه» در خيابان آيت.الله سعيدي اطلاع پيدا كردند كه همزمان با طرح شكايت، افسانه اقدام به جابه.جايي خانه خود كرده و متواري شده است.
سرانجام پس از ماه.ها كار پليسي و در شرايطي كه هيچگونه آدرس يا ردپاي ديگري از افسانه وجود نداشت، كارآگاهان موفق به شناسايي مخفيگاه جديد او در خيابان 17 شهريور، شدند و روز 11 اسفندماه سال گذشته وي را دستگير كردند. «افسانه» صراحتا همه ادعاهاي دوستش را تاييد كرد و در اعترافات خود نيز عنوان داشت كه به همراه «اسماعيل» و مرد ديگري به نام «محسن» و تحت پوشش فعاليت در قالب يك شركت بازرگاني اقدام به ترخيص كالا با استفاده از مدارك مجعول متعلق به ديگران كرده است. با بهره.گيري از اطلاعات به دست آمده از «افسانه»، كارآگاهان در ادامه تحقيقات خود موفق به شناسايي مخفيگاه «محسن 38 ساله» در خيابان نبرد شدند و او را روز 19 اسفندماه دستگير كرده و در بازرسي از مخفيگاه متهم موفق به پيدا كردن مهرهاي مجعول ارگان.هاي مختلف نظامي، قضايي و دانشگاهي به.همراه مدارك شناسايي جعلي استفاده شده با عكس «محسن» شدند.
در شرايطي كه «محسن» در تحقيقات منكر هرگونه نقش و مشاركت خود در ترخيص غيرقانوني كالا و همچنين ارتباط خود با افسانه و اسماعيل شده بود اما در ادامه بازجويي و با توجه به اعترافات افسانه و همچنين اسناد، مدارك و مهرهاي مجعول و تقلبي كشف شده از مخفيگاهش، به ناچار لب به اعتراف باز كرد و به جعل اسناد و مدارك و مشاركت با «اسماعيل» در ترخيص غيرقانوني كالا در پوشش شركت بازرگاني اعتراف كرد اما در اظهارات خود عنوان داشت كه هيچگونه آدرس يا نشاني دقيق از خانه اسماعيل در اختيار ندارد و در طول اين مدت نيز همه ارتباطات آنها با يكديگر به صورت ملاقات.هاي حضوري بوده است. كارآگاهان با تجسس.هاي دامنه.دار مخفيگاه آخرين عضو گروه را در اتوبان شهيد محلاتي شناسايي كردند و بعد از چندين روز مراقبت شبانه.روزي و اطمينان از حضور اسماعيل در داخل مخفيگاهش، روز 31 خردادماه مرد 35 ساله را نيز دستگير كردند.
«اسماعيل» در اعترافات خود به كارآگاهان گفت: از حدود 2 سال پيش به همراه محسن اقدام به ثبت يك شركت بازرگاني در قالب صادرات و واردات كالا كرديم؛ پس از گذشت مدتي از آغاز فعاليت كاري و براي فرار از پرداخت ماليات، تصميم گرفتيم واردات كالا را با استفاده از اوراق و هويت.هاي مجعول انجام دهيم. به همين منظور و با توجه به مهارتي كه محسن در جعل اسناد و مدارك داشت از آن زمان به بعد با استفاده از اسناد و مدارك شناسايي متعلق به ديگران اقدام به دريافت كارت.هاي بازرگاني و واردات كالا به كشور مي.كرديم تا اينكه از طريق افسانه كه چندين بار با استفاده از اوراق شناسايي جعل شده براي وي اقدام به واردات كالا به داخل كشور كرده بوديم با زن ديگري آشنا شديم و تصور مي.كرديم كه اين زن نيز همانند ديگران كه تا آن زمان بدون هيچگونه حساسيتي در نحوه استفاده از اسناد و مدارك هويتي اقدام به ارايه وكالتنامه محضري براي ترخيص كالا كرده بودند، عمل خواهد كرد اما بر خلاف تصور و به محض اطلاع از جعل مدارك هويتي.اش از ادامه همكاري خودداري و اقدام به طرح شكايت از ما كرد.

موضوعات مشابه: