گروه خبری gsm: در يك آزمايش جديد معلوم شد پرتوهاي الكترومغناطيسي ناشي از تلفن*هاي همراه و بي*سيم تاثيرات سوء و نامطلوبي روي استحكام استخوانها دارند.

به گزارش ايسنا، دكتر فرناندو دي سراوي از دانشگاه ملي كويو در آرژانتين در اين مطالعه هشدار داد: مرداني كه دائما تلفن همراه خود را روي كمربند و در سمت راست كمر خود قرار مي*دهند، در اين ناحيه از بدن دچار كاهش تراكم بافت استخواني و تحليل رفتن استحكام استخوانها مي*شوند.

دكتر سراوي در آزمايشات خود متوجه شد كه ميزان تراكم بافت استخواني در دو طرف كمر اين مردان با هم فرق مي*كند و در سمتي كه تلفن همراه را قرار مي*دهند به مراتب كمتر است.

به گزارش سايت اينترنتي اچ.سي.پي اوستئو ريسورس، اين متخصصان دريافتند كه امواج تلفن هم از تراكم املاح معدني استخواني (bmd) و هم از محتواي املاح استخواني (bmc) مي*كاهد.

اين مطالعه به طور فصل در مجله «جراحي چهره – جمجمه» منتشر شده است.


موضوعات مشابه: