برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید

قانون صف:
اگر شما از یک صف به صف دیگری رفتید، سرعت صف قبلی بیشتر از صف فعلی خواهد شد…
>
>
>قانون تلفن:
>اگر شما شماره.ای را اشتباه گرفتید، آن شماره هیچگاه اشغال نخواهد بود.
>
>
>قانون تعمیر:
>بعد از این که دست.تان حسابی گریسی شد، بینی شما شروع به خارش خواهد کرد.
>
>
>قانون کارگاه:
>اگر چیزی از دست.تان افتاد، قطعاً به پرت.ترین گوشه ممکن خواهد خزید.
>
>
>قانون معذوریت:
>اگر بهانه.تان پیش رئیس برای دیر آمدن پنچر شدن ماشین.تان باشد، روز بعد واقعاً به خاطر پنچر شدن ماشین.تان، دیرتان خواهد شد.
>
>
>قانون حمام:
>وقتی که خوب زیر دوش خیس خوردید تلفن شما زنگ خواهد زد.
>
>
>قانون روبرو شدن:
>احتمال روبرو شدن با یک آشنا وقتی که با کسی هستید که مایل نیستید با او دیده شوید افزایش می.یابد.
>
>
>قانون نتیجه:
>وقتی می.خواهید به کسی ثابت کنید که یک ماشین کار نمی.کند، کار خواهد کرد..
>
>
>قانون بیومکانیک:
>نسبت خارش هر نقطه از بدن با میزان دسترسی آن نقطه نسبت عکس دارد.
>
>
>قانون تئاتر:
>کسانی که صندلی آنها از راه.روها دورتر است دیرتر می.آیند.
>
>
>قانون قهوه:
>قبل از اولین جرعه از قهوه داغتان، رئیس.تان از شما کاری خواهد خواست که تا سرد شدن قهوه طول خواهد کشید.منبع : patogh90