شرايط لازم برای دريافت مدرك CCNA
CCNA ( برگرفته از Cisco Certified Network Associate ) ، اولين مدرك معتبر شركت سيسكو در رابطه با شبكه است كه می توان آن را پيش نياز ساير مدارك اين شركت در نظر گرفت . علاقه مندان به دريافت اين مدرك می بايست دارای مجموعه ای از قابليت ها باشند :


 • نصب ، پيكربندی و مديريت شبكه های محلی ( LAN ) و شبكه های گسترده ( WAN )
 • آشنائی و قابليت پيكربندی پروتكل IP ( برگرفته از Internet Protocol )
 • آشنائی و قابليت پيكربندی پروتكل IGRP ( برگرفته از Interior Gateway Routing Protocol )
 • آشنائی و قابليت پيكربندی پروتكل EIGRP ( برگرفته از Enhanced IGRP )
 • آشنائی و قابليت پيكربندی پروتكل OSPF ( برگرفته از Open Shortest Path First )
 • آشنائی و قابليت پيكربندی پروتكل PPP ( برگرفته از Point-to-Point Protocol )
 • آشنائی و قابليت پيكربندی ISDN ( برگرفته از Integrated Services Digital Network )
 • آشنائی و قابليت پيكربندی پروتكل Frame Relay
 • آشنائی و قابليت پيكربندی پروتكل RIP ( برگرفته از Routing Information Protocol )
 • آشنائی و پيكربندی شبكه های محلی مجازی VLAN ( برگرفته از virtual LANs )
 • آشنائی با مفاهيم اساسی اترنت
 • آشنائی و پيكربندی ليست های دستيابی
 • نصب و پيكربندی يك شبكه
 • بهينه سازی WANs به كمك راه حل های مبتنی بر اينترنت با استفاده از ويژگی هائی نظير فيلترينگ و ليست های دستيابی و DDR ( برگرفته از dial-on-demand routing ) به منظور كاهش پهنای باند و هزينه WAN

چگونه می توان مدرك CCNA را دريافت نمود ؟
اولين مرحله برای دريافت مدرك CCNA ، شركت در آزمون شماره 801 - 640 و كسب نمره قبولی است .شركت سيسكو برای دريافت مدرك CCNA اين امكان را نيز برای متقاضيان فراهم نموده است كه در مقابل يك آزمون در دو آزمون جداگانه شركت نمايند:


 • 640-811 ICND ( Interconnecting Cisco Networking Devices )
 • 640-821 INTRO

تصميم در خصوص شركت در دو آزمون فوق و يا شركت در يك آزمون ( شماره 801 - 640 ) با متقاضی است . بديهی است كه علاقه مندان به دريافت مدرك CCNA با شركت در دو آزمون می بايست هزينه بيشتری را پرداخت نمايند . از طرف ديگر، با تقسيم مطالب و شركت در دو آزمون جداگانه شرايط مطلوبتری برای علاقه مندان فراهم می گردد ( كاهش حجم مطالب ) .
در صورت حضور در كلاسی كه شما را برای آزمون شماره 801 - 640 آماده می نمايد ، می توان در صورت تمايل در دو آزمون جداگانه شركت و موفق به كسب مدرك CCNA گرديد .

ماهيت و نحوه سوالات آزمون

 • آزمون CCNA شامل 50 سوال ( و شايد هم بيشتر ) است كه می بايست در مدت زمان 90 دقيقه به آنها پاسخ داده شود ( اين احتمال وجود دارد كه زمان فوق كمتر هم در نظر گرفته شود ) . توجه داشته باشيد كه اعداد اشاره شده ممكن است تغيير يابد و هر آزمون شرايط مختص به خود را داشته باشد . برای موفقيت در آزمون می بايست به 85 درصد سوالات پاسخ صحيح داده شود ( كسب حداقل نمره 85 ) .
 • پاسخ برخی سوالات ( خصوصا" سوالات چند گزينه ای در رابطه با گرامر دستورات ) ، ممكن است در اولين مرحله مشابه و يكسان بنظر آيد . بديهی است كه در زمان پاسخ به سوالات ، می بايست هم صورت مسئله و هم پاسخ های مربوطه به دقت مطالعه گردند.
 • توجه داشته باشيد كه پاسخ صحيح ، پاسخ مورد نظر شركت سيسكو می باشد . در برخی موارد ممكن است بيش از يك پاسخ مناسب برای يك سوال خاص مطرح شده باشد ولی گزينه صحيح ، پاسخی است كه سيسكو آن را توصيه نموده است .
 • در صورتی كه برخی سوالات دارای بيش از يك پاسخ صحيح باشند ، همواره در متن سوال به اين موضوع اشاره می گردد.


فرمت سوالات آزمون شماره 801 - 640


 • سوالات چند گزينه ای كه صرفا" يك پاسخ درست دارند .
 • سوالات چندگزينه ای كه دارای چندين پاسخ درست می باشند .
 • سوالاتی كه به صورت Drag -Drop می باشند .
 • تكميل بخش خالی يك عبارت
 • شبيه سازی روتر

نكاتی برای كسب موفقيت در آزمون

 • حضور به موقع در مركز آزمون ( مطالعه و پاسخ به سوالات بدون نگرانی و استرس )
 • مطالعه دقيق سوالات
 • آشنائی دقيق به آنچه كه در صورت مسئله طرح شده است ( قبل از بررسی گزينه های انتخابی )
 • در زمان پاسخ به سوالات چند گزينه ای كه در رابطه با پاسخ صحيح آنها اطمينان نداريد ، از فرآيند حدف تدريجی پاسخ هائی كه نادرست بودن آنها كاملا" مشهود است ، استفاده نمائيد . سياست فوق به شما كمك می كند حتی در صورت انتخاب حدسی يك گزينه ، احتمال درست بودن آن افزايش يابد .
 • بررسی پاسخ قبل از فشردن دكمه Next ( بررسی پاسخ در زمانی كه امكان انجام اين كار وجود دارد )

پس از اتمام آزمون ، بلافصله نتايچ آن به شما اعلام می گردد ( score report ) . پس از پنج روز نيز نتايج بطور اتوماتيك برای سيسكو ارسال خواهد شد ، بنابراين لازم نيست كه شما نتايج آزمون را برای آنها ارسال نمائيد . در صورت كسب موفقيت در آزمون ، تائيديه آن از طريق شركت سيسكو و پس از طی دو تا چهار هفته به شما اعلام می گردد.
محور كلی سوالات
آزمون شماره 801 - 640 برای دريافت مدرك CCNA ( و يا آزمون های جداگانه 811 - 640 و 821 - 640 ) بر روی چندين محور اساسی متمركز می باشد :

برنامه ريزی و طراحی شامل :

 • طراحی يك شبكه LAN ساده با استفاده از فناوری سيسكو
 • طراحی يك مدل آدرس دهی IP منطبق بر طراحی شبكه
 • انتخاب يك پروتكل روتينگ مناسب
 • طراحی يك ارتباط بين شبكه ای ساده با استفاده از فناوری سيسكو
 • پياده سازی يك ليست دستيابی منطبق بر نياز كاربران
 • انتخاب سرويس های WAN منطبق بر نياز مشتريان

پياده سازی و عمليات شامل :

 • پيكربندی پروتكل های روتينگ
 • پيكربندی آدرس های IP ، آدرس های gateway و subnet mask بر روی روتر و هاست ها
 • پيكربندی يك روتر به منظور انجام فعاليت های اضافه مديريتی
 • پيكربندی يك سوئيچ با استفاده از VLAN و ارتباط داخلی بين سوئيچ ها

پياده سازی يك شبكه محلی ( LAN ) شامل :

 • سفارشی نمودن پيكربندی يك سوئيچ منطبق بر نياز های موجود
 • مديريت فايل های پيكربندی دستگاه ها و image سيستم
 • انجام يك پيكربندی اوليه بر روی روتر
 • انجام يك پيكربندی اوليه بر روی سوئيچ
 • پياده سازی اوليه پروتكل های WAN

اشكال زدائی شامل :

 • بكارگيری مدل مرجع OSI به عنوان يك راهنما برای اشكال زدائی شبكه
 • اشكال زدائی يك شبكه محلی و VLAN
 • اشكال زدائی پروتكل های روتينگ
 • اشكال زدائی آدرس دهی IP و پيكربندی هاست
 • اشكال زدائی دستگاه های شبكه ای
 • اشكال زدائی يك ليست دستيابی
 • اشكال زدائی اوليه شبكه های WAN

آشنائی با مفاهيم و فن آوری ها شامل :

 • تشريح ارتباطات شبكه با استفاده از مدل های لايه ای
 • تشريح فرآيند Spanning Tree
 • مقايسه و تبين خصايص كليدی يك محيط شبكه ای LAN
 • بررسی خصايص پروتكل های روتينگ
 • بررسی فرآيند ارتباطی TCP/IP و پروتكل های مرتبط به آن
 • تشريح عناصر موجود در يك شبكه
 • نقش قوانين به منظور كنترل بسته های اطلاعاتی
 • بررسی خصايص كليدی شبكه های WAN