مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس.های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به تعرفه.های اینترنت پرسرعت مصوبه شماره ۴۹ کمیسیون تنظیم مقررات گفت: بر اساس این مصوبه هیچ کدام از شرکت.های اینترنتی ندا و شرکت مخابرات ایران مجاز به اعمال محدویت دانلود برای مشترکین نیستند.
به گزارش ایتنا اصغریان در گفت.وگو با ایسنا اظهار کرد: اپراتورها برای ارائه سایر بسته.های اینترنت پرسرعت خارج از چارچوب تعرفه.های مصوبه شماره ۴۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نظیر سرویس.هایی با محدودیت.های زمانی و حجمی و یا با نرخ اشتراک متفاوت، موظفند تعرفه.های پیشنهادی خود را مطابق مفاد پروانه به سازمان اعلام کنند و پس از اخذ تاییدیه لازم این سرویس.ها را ارائه کنند.
وی ابراز کرد: به عنوان مثال شرکت مخابرات استانی یک خط اینترنت پرسرعت ۱۲۸کیلوبیتی با نرخ اشتراک حداکثر ۱۰، را با قیمت ۹۹۲۰ تومان ارایه می.کند که این نرخ برای شرکت مخابرات استانی است و شرکت.های ندا می.توانند ۲۰ درصد بیش.تر از این قیمت را به کاربران بدهند که قیمت آن ۱۱ هزار و ۹۰۴ تومان می.شود.
اصغریان در ادامه با تاکید بر اینکه اپراتورها نباید هیچ.گونه محدودیتی در میزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارائه خدمات ایجاد کنند، ابراز کرد: مشتری می.تواند از چهار گیگ تا حداکثر ۴۱ گیگ از این سرعت را دانلود داشته باشد.


منبع : ایتنا

موضوعات مشابه: