اگر از قلمهاي True Type استفاده مي*كنيد، مي*توانيد از امكان Embedding fonts بهره ببريد و به اين ترتيب مطمئن باشيد تمامي قلمهاي شما در هرجا در دسترس خواهند بود.
1_ از منوي File گزينه Save as را انتخاب كنيد.
2_ در پنجره باز شده Tools و سپس Save Options را انتخاب كنيد.
3_ گزينه Embed True Type Fonts را علامت بزنيد و اسلايد خود را ذخيره كنيد

موضوعات مشابه: