در اكسل محدوده خانه*هاي مورد نظر خود را انتخاب كرده و پس از كليك راست Copy را انتخاب كنيد.
در پاورپوينت گزينه Paste Special را از منوي Edit انتخاب كنيد.
اگر مي*خواهيد انتخاب شما عيناً چسبانده شود picture را انتخاب كنيد.
اگر مي*خواهيد انتخاب شما به صورت لينك با اكسل چسبانده شود تا بتوانيد تغييرات بعدي را نيز مشاهده كنيد گزينه Microsoft Excel Worksheet Object را انتخاب كنيد.


موضوعات مشابه: