عوض کردن فونت پيش فرض در اکسل 2007

اکسل 2007 به طور پيش فرض از فونت Calibri استفاده مي کند . اگر شما براي ويرايش سندهاي اکسل خود ، فونت خاصي را استفاده مي کنيد ، بهتر است که فونت پيش فرض و اندازه آن را طبق نياز خود تغيير دهيد . براي اين کار ، ابتدا روي دکمه ي آفيس کليک کرده و سپس گزينه ي Excel Options را انتخاب کنيد . در پنجره باز شده ، از قسمت سمت چپ ، کاربرگ Popular را انتخاب کنيد ( البته به طور پيش فرض ، پنجره تنظيمات روي اين کاربرگ قرار دارد ) .
حال در سمت راست و در وسط صفحه ، به قسمت When creating new workbooks برويد . با استفاده از تنظيمات موجود در اين قسمت ، به راحتي مي توانيد فونت پيش فرض و اندازه آن را تغيير دهيد . بعد از کليک روي گزينه ي OK ، پيامي ظاهر مي شود ، مبني بر اينکه براي اعمال تغييرات بايد برنامه را از نو راه اندازي کنيد .
از اين به بعد هر گاه که يک سند اکسل جديد ايجاد مي کنيد ، خواهيد ديد که فونت سند ، هماني است که شما در تنظيمات انتخاب کرده بوديد .


موضوعات مشابه: