منروي سيستمم word2007نصب بود وبنا به نياز لازم شد كه word2003رو هم رو سيستم نصب كنم اما زماني كه خاستم word2007رو از سيستم در قسمت add or remove program حذف كنم بعداز چند لحظه پيغامي با متن microsoft office enterprise2007 unistall didnot complete successfally ظاهر ميشه وهيچ اتفاقي نمي افته ولي word 2003به راحتي حذف و نصب ميشه
براي نصب مجددword 2007هم وقتي سي دي رو داخل سي دي رام قرار ميدم سه تا پيغام ميياد اما با انتخاب هر كدام هيچ اتفاقي نمي افته
لطفا كمك كنيد

موضوعات مشابه: