تبلت های اندرویدی در �*الی 20درصد از بازار را در اختیار گرفتند در �*الیکه همچنان 80درصد بازار تبلت در اختیار اپل است. البته هیچ یک از برند های سازنده تبلت به تنهایی رقیبی جدی برای اپل تبدیل نشده اند. پیش بینی میشود که سهم تبلت های اندرویدی به تدریج بیشتر شود چرا که آنها دو ویژگی مهم دارند که آیپاد فاقد آن است: یکی اندازه کوچکتر از 10 اینچ و دیگری قیمت پایین.

موضوعات مشابه: