نوكيا قول داد هم*چنان از سيستم عامل سيمبين حمايت كند و به*زودي تلفن*هاي همراه داراي اين سيستم عامل را عرضه خواهد كرد.
به گزارش ایسنا نوكيا در حالي اين خبر را اعلام كرد كه اوايل ماه جاري اعلام كرده بود از اين سيستم عامل ويندوز فون 7 مايكروسافت براي تلفن*هاي هوشمند جديد خود استفاده خواهد كرد.
نوكيا در اوايل ماه جاري ميلادي اظهار كرد: ويندوز فون 7 هم*اكنون سيستم عامل اصلي تلفن*هاي هوشمند نوكياست و ديگر از سيستم عامل سيمبين استفاده نمي*شود. اما مقامات اين شركت طي يك چرخش اعلام كردند هم*چنان از سيمبين حمايت مي*كنند و تلفن*هاي همراهي با اين سيستم عامل به*زودي عرضه خواهند شد.


موضوعات مشابه: