یک.سوم از مردم آمریکا پیامک را به مکالمهٔ. تلفنی ترجیح می.دهند.

براساس بررسی.های جدید، یک سوم از مردم آمریکا ترجیح می.دهند به جای برقراری تماس تلفنی به ارسال پیامک بپردازند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان، نتایج نظر.سنجی جدید موسسهٔ "پیو اینترنت" نشان می.دهد که یک سوم از مردم آمریکا ترجیح می.دهند به جای برقراری تماس تلفنی به ارسال پیامک بپردازند.

در گزارش این موسسه آمده است: .نوجوانان بیش.ترین علاقه را به استفاده از روش ارسال پیامک دارند و این گروه سنی به.طور میانگین روزانه ۱۱۰ پیامک دریافت و ارسال می.کنند در حالی که افراد با سن بالاتر ۵۰ پیامک در روز دریافت و ارسال می.کنند.

در ادامهٔ این گزارش آمده است: از هر ۱۰ نوجوان آمریکایی ۱۸ تا ۲۴ سال یک نفر در روز ۲۰۰ پیامک ارسال و دریافت می.کنند (.تقریباً شش هزار پیامک در ماه).

گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال نیز به طور میانگین ۴۲ پیامک در روز دریافت و ارسال می.کنند. این درحالی است که افراد بالای ۶۵ سال به.طور روزانه ۵ پیامک دریافت و ارسال می.کنند. در این نظرسنجی ۵۰۰ تن شرکت کرده بودند.


موضوعات مشابه: