پس از شنیدن خبر فوت بنیان.گذار و مدیر خلاق اپل بسیاری از طرفداران استیو جابز فقید و محصولات اپل که زاییده ذهن خلاق وی بود هر یک به گونه ای قصد ابراز ارادت و گرامیداشت وی را داشتند تیم Mint Foundry هم به نوبه خود و ادای احترام به جابز اقدام به ساخت پرتره ای از ایشان کردند و البته برای ساخت این پرتره از یکی از محصولات ساخت اپل استفاده نمودند . آن.ها برای ساخت چهره استیو جابز از قطعات یک مک بوک استفاده کردند و با خرد کردن قطعات آن پرتره ای از این ابرمرد اسطوره ای دنیای دیجیتال ساختند.