دادگاهي در شهر لاهه، ادعاهاي سامسونگ مبني بر نقض حق ثبت اختراع توسط اپل را وارد ندانسته و پيشنهاد وي براي منع فروش آيفون ها و آي.پدها در هلند را رد كرد.

يك دادگاه در هلند درخواست شركت سامسونگ الكترونيكس مبني بر حكم منع فروش تمام محصولات تلفن همراه اپل كه در آن از فناوري ارتباط از راه دور g۳ استفاده كرده را رد كرد.

به گزارش ايسنا، سامسونگ تلافي اقدام مشابه اپل در منع فروش محصول سامسونگ را تكذيب كرده است.

دادگاهي در شهر لاهه، ادعاهاي سامسونگ مبني بر نقض حق ثبت اختراع توسط اپل را وارد ندانسته و پيشنهاد وي براي منع فروش آيفون ها و آي.پدها در هلند را رد كرد.

اين دادگاه هلندي دريافت كه حق ثبت اختراع g۳ سامسونگ بايد تحت مجوز frand باشند و اين دو شركت بايد با يكديگر به توافق برسند.


موضوعات مشابه: