کاسبی جدید همراه اول با وهن اعتقادات +عکس
تعامل نیوز نوشت: شما یک پیامک به 2020 می زنید سپس همراه اول شما را به لاتاری خود می خواند، سپس با روش های بچه گانه شما را ترغیب به ادامه این کاسبی پر سود خواهد کرد هر پیامک 364


تومان به پای شما نوشته می شود

وقتی در سال اصلاح الگوی مصرف ، همراه اول به مصرف بیشتر جایزه می داد حدس این موضوع که این شرکت برای سود بیشتر دست به هر کاری بزند کار مشکلی نیست . وقتی یک شرکت دولتی بر


خلاف سیاست های کلی نظام برای دستیابی به سود بیشتر به هر کاری دست می زند اینکه لاتاری هم راه بیندازد دیگر نوبر است.درست خواندید ، در تعاریف لاتاری آمده است : نوعی قمار دست جمعی است. اصطلاح انگلیسی آن لاتاری است.درآن بلیت کاغذی با نشانها و علایم اعداد چند رقمی به بهای خاصی فروخته می.شود


برنده اصلی در قرعه کشی وبخت آزمایی کسی است عدد صحیح را داراست و صاحب مجموع پول می شودشما یک پیامک به 2020 می زنید سپس همراه اول شما را به لاتاری خود می خواند ، سپس با روش های بچه گانه شما را ترغیب به ادامه این کاسبی پر سود خواهد کرد هر پیامک 364 تومان به پای شما


نوشته می شود

این بازی با پرسیدن سولات ساده و گاهی احمقانه مثل " زبان رسمی ترکیه : 1- ترکی 2- عربی " یا "اثری باستانی در همدان : 1- ارگ بم ! 2- غار علی صدر " ادامه پیدا می کنداینکه طراحان این مدل کاسبی مخاطب خود را چگونه فرض می کنند نکته مهمی است اما طراحی لاتاری گونه این سیستم نکته بسیار مهمتری است . روش از مد افتاده انگلیسی ها که مصداق بختآزمایی است فقط کاربرد کاسب کارانه ای برای همراه اول دارد ، کاسبی که برنده آن همراه اول و شرکت اسپانسر همراه اول است و بازنده آن من و شما !اگر بنا به ادامه این روش باشد جا دارد که همراه اول حداقل از نشر سولاتی که موجب وهن به اهلبیت می شود جلوگیری کند.

موضوعات مشابه: