براي همراه اول البته به شرط ثبت نام و تكميل مدارك ... از اينجا : سرویس GPRS همراه اول


خوب به :

Setting / General / Network / Cellular Data Network

بريد و زير گزينه هاي MMS به ترتيب زير پر كنيد ...


Apn : mcinet
Username : mci-mms
Password : mci-gprs
MMSC : همراه اول

MMS ***** : 192.168.193.134
MMS Max Message Size : 100

و بقيه خالي باشند و فقط گوشي رو يكبار ريبوت كنيد و گزينه دوربين در Message و همچنين MMS در موارد كه ميشه ارسالشون كرد به وجود مياد


و براي ايرانسل :


Apn : mtnirancell
Username : irancell-mms
Password : irancell-mms or mtnirancell or irancell-gprs
MMSC :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید

MMS ***** : 10.131.26.138
MMS Max Message Size : 100

و حالا بازم يك ريبوت ...

منابع :

سرویس GPRS همراه اول

برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید